เปลี่ยนไส้กรอง VISOR : UF Membrane


<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FVisor-Hyundai%2F603987752975413%3Ffref%3Dts&width&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&header=true&stream=false&show


เปลี่ยนไส้กรอง VISOR : UF Membrane  
รหัส : เปลี่ยนไส้กรอง VISOR : UF Memb
ราคาปกติ :  2,580.00 บาท      
ราคาพิเศษ :  1,900.00บาท
รายละเอียดทั้งหมด :

   ชุดเปลี่ยนไส้กรอง Visor : ระบบ UF-Membrane

รายการ รายละเอียดสินค้า จำนวน
1 ไส้กรอง  SEDIMENT FILTER 11" (I Type) (visor) 1 ไส้
2 ไส้กรอง  PRE-CARBON FILTER  11" (I Type) (Visor) 1 ไส้
3 ไส้กรอง  UF- MEMBRANE FILTER 11" (I Type) (Visor) 1 ไส้
4 ไส้กรอง  POST - CARBON FILTER  11" (I Type) (Visor) 1 ไส้
5 L-Fitting 9 อัน
6 สายน้ำ 3 เมตร

  

 ** ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าบริการ


เมื่อทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินผ่านธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 799-2-18914-9 
ชื่อบัญชี บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด สาขาพหลโยธิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 014-260995-6
ชื่อบัญชี บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด สาขาพหลโยธิน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 250-2-11018-8
ชื่อบัญชี บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด สาขาอาคารพหลโยธิน

เมื่อลูกค้าโอนเงินมาแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน และ รหัสการสั่งซื้อ มาที่ 
ช่องทางที่ 1 Line ID : @visor
ช่องทางที่ 2 E-Mail : salesonline@acccasgroup.com
ช่องทางที่ 3 Fax : 02-271-1117
ช่องทางที่ 4 แจ้งโอนผ่านWebsite : 
Click


จำนวน