แอคคาส กรุ๊ป นำเข้าและจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำระบบ RO เครื่องกรองน้ำระบบ Nano ภายใต้แบรนด์ VISOR HYUNDAI จากประเทศเกาหลี


<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FVisor-Hyundai%2F603987752975413%3Ffref%3Dts&width&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&header=true&stream=false&show


About Us

| | |บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด| | |

     บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าระบบเตือนภัยชั้นนำของประเทศ และสินค้าอุปโภค เพื่อสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ ของ แอคคาส กรุ๊ป ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี (เริ่มก่อตั้งในปี 2533) เรามีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พิสูจน์ได้จากยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการ บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทระบบเตือนภัยระดับ TOP 5 ของเมืองไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในต่อการบำรุงรักษา และการบริการหลังการขายซึ่งถือเป็นหัวใจของธุรกิจ บริษัทมีฝ่ายบำรุงรักษาเข้าไปให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และ มั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท

 

 

     บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทระบบเตือนภัยระดับ TOP 5 ของเมืองไทย ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่

1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มาตรฐาน UL ของอเมริกา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มาตรฐานอังกฤษ แบรนด์ WILL

2. ระบบควบคุมสัญญาณไฟฟ้าในอาคาร 2 WIRE REMOTE ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ TOSHIBA เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

3. ระบบสายล่อฟ้าแบรนด์ FRANKLIN FRANCE จาก ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสายล่อฟ้าใหม่ล่าสุด เหมาะกับการใช้ในอาคารขนาดใหญ่ โรงงาน อาคารที่พักอาศัย ซึ่งในขณะนี้กำลังเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความสนใจจากเจ้าของอาคารและสถาปนิก ผู้รับเหมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยและมาเลเซียมีอัตราการเกิดฟ้าผ่าในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกัน

4. ระบบดับเพลิง จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ WILL ซึ่ง เป็นสินค้าได้รับมาตรฐาน มอก. มีขนาดสำหรับใช้ในครัวเรือน และอาคารสูงทั่วไป ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความสนใจในกลุ่มของโครงการที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก
นับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทได้เข้าไปรับงานในส่วนของโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการทั่วไปด้วย

5. ระบบประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ NAANE BENINCA นำเข้าจากประเทศอิตาลี ด้วยระบบที่นำสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท

6. สินค้าเพื่อสุขภาพ ตู้กรองน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ระบบ REVERSE OSMOSIS (RO), ระบบ Nano Silver และ Nano pH ภายใต้แบรนด์ VISOR HYUNDAI จากประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม ที่มีคุณภาพระดับสากลให้ น้ำดื่มที่สะอาดด้วยระบบการกรองที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่าง ดี อีกทั้งยังมีรูปแบบที่สวยงามทันสมัย ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากคุณรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนา "ปลอดภัย มั่นใจ ไปกับ Franklin France"
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์
31 ตุลาคม 2557

 

งานทอดกฐิน ณ วัดห่้วยปลาดุก จ.ราชบุรี 25-10-2557
 

 

ACCAS GROUP GAMES 2014

 

งานทำบุญสร้างพระประธาน

  

เจ้าภาพร่วมงานอุปสมบถหมู่